Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

H3 Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

Przed wejściem do budynku znajduje się na wysokości 1,2 m dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku -znajduje się 1 miejsce oraz 3 wokół budynku,

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym wyposażonym w schodołaz,

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na 1 piętrze budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

H3 Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy,

Główne wejście do budynku oraz parter wolny od barier architektonicznych,

Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku - osoby ze szczególnymi potrzebami swobodnie korzystają z pomieszczeń parteru,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

H3 Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 - Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym,

Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja znajduje się na wysokim parterze,

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się okolicy wejścia do budynku,

Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

H3 Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 - Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Toaleta znajduje się na parterze budynku.

H3 Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 - Referat Świadczeń

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,

Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd. Przed głównym wejściem na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku,

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

- niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Świadczeń,

- parter oraz 1 piętro - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

H3 Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, gdzie biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze,

W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru,

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się dyspozytornia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

H3 Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Wydział Kultury i Sportu, Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów.

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

- pierwsze piętro - Wydział Kultury i Sportu,

- drugie piętro - Miejski Konserwator Zabytków oraz Biuro ds. Seniorów,

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych,

Przed wejściem do budynku znajduje się domofon.