Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Przełajka wyłożony do publicznego wglądu • Z ratusza • Aktualności • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Strona główna » Aktualności » Z ratusza » Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy…