Ponownie do wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Siemianowice Śląskie • Gospodarka • Aktualności • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Strona główna » Aktualności » Gospodarka » Ponownie do wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków…